GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN III.


 Gkcsakvar    19 júl 2022
 Nincs    Családsegítő

gyv.png

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN III.

Tisztelt Csákváriak!

 

A 2022. május havi Hírmondóban útjára indult a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat cikksorozata, amelyben a csákvári jelzőrendszer tagjaival közösen arra vállalkozunk, hogy bemutassuk a gyermekvédelmi rendszernek a helyi szintű működését. Terveink szerint minden hónapban a csákvári jelzőrendszer egy- egy tagja fogja a saját, intézményén belüli gyermekvédelmi tevékenységét bemutatni, hangsúlyozva a települési rendszerben betöltött szerepét.

Ennek a cikksorozatnak a következő részeként, az alábbiakban a Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde tájékoztatóját olvashatják:

 

Az óvoda, mint intézmény szerepe a gyermekvédelmi rendszerben

Intézményünkben dolgozó pedagógusok alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben fontos feladatunk, hogy közreműködjünk a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Ennek során szorosan együttműködünk a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más intézményekkel és hatóságokkal. Óvodánkban a gyermekvédelmi munka koordinálását 1 fő gyermekvédelmi felelős végzi, együttműködve az intézmény valamennyi dolgozójával. Az idei nevelési évben 1 fő szociális segítő heti 2 órában segíti a munkánkat.

Feladatunk:

 • A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése, anamnézis elkészítése.
 • Sikeres beilleszkedés segítése az óvodai közösségbe.
 • A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, illetve szükség esetén a hiányzás jelzése a gyermekvédelmi felelősnek, óvodavezetőnek.
 • A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása.
 • Ha az óvodapedagógus gyermek veszélyeztetettségét észleli, akkor először a szülőket igyekszik ellátni gondozási-nevelési tanácsokkal. Amennyiben nem sikerül a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni, köteles jelzést tenni a gyermekvédelmi felelősnek, aki erre rendszeresített jelző lapon írásban jelzést tesz a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé.
 • Amennyiben szükséges, a szülőket és a gyermeket a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pszichológusához irányítjuk.
 • Egyéni lemaradások csökkentése, hiányzó képességek fejlesztése, meglévő képességek kibontakoztatása.

A gyermekvédelmi felelős feladatai:

 • Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodapedagógusok között.
 • Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival.
 • A hátrányos és veszélyeztetett gyermek felmérése az óvodapedagógusok közreműködésével, nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség súlyosságának mérlegelése. Szükség esetén javaslattétel a további teendőkhöz.
 • A nevelési év elején elkészíti a gyermekvédelmi munkatervet, év végén pedig az éves beszámolót.
 • Részt vesz a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélésein, esetkonferenciáin és az éves tanácskozáson.
 • Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézményvezetőt és az adott gyermekkel foglalkozó óvodapedagógust folyamatosan tájékoztatja.
 • Adománygyűjtő akcióban való aktív részvétel.

Ingyenes Ruhabörze


 Gkcsakvar    08 júl 2022
 Nincs    Családsegítő

Ruhab_rze.jpg

Ruhabörze

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat- a

Tündérpakk Alapítványtól kapott ruhákból ingyenes ruhabörzét szervez.

A ruhabörze időpontja:
2022.július 14.
(csütörtök)
12:00-16:30

 

A ruhabörze helye:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat udvarán
(8083 Csákvár, Szilárd Gyula utca 3.)

Mindenkit szeretettel várunk!


De nehéz az iskolatáska . . .


 Gkcsakvar    01 júl 2022
 Nincs    Családsegítő

K_p1.jpg

Gyűjtés

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan be kell szerezni az iskolakezdéshez szükséges tanszereket. Ez sok család számára jelent nehézséget.

Ezért a csákvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tanszergyűjtést szervez. Ha megteheti, és szeretne segíteni, vásároljon egy füzettel, ceruzával, temperával, gyurmával (vagy bármilyen más tanszerrel) többet, és juttassa azt el 2022. augusztus 25-ig a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz (8083 Csákvár, Szilárd Gyula u. 3.). A felajánlott tanszereket rászoruló családoknak fogjuk eljuttatni.

Segítsen, hogy segíthessünk!

                                     Köszönettel:                                           

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN II.


 Gkcsakvar    27 máj 2022
 Nincs    Családsegítő

K_p4_.jpg

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN II.

Tisztelt Csákváriak!

 

Az előző havi Hírmondóban útjára indítottuk cikksorozatunkat, amelyben a csákvári jelzőrendszer tagjaival közösen arra vállalkozunk, hogy bemutassuk a gyermekvédelmi rendszernek a helyi szintű működését. Terveink szerint minden hónapban a csákvári jelzőrendszer egy- egy tagja fogja a saját, intézményén belüli gyermekvédelmi tevékenységét bemutatni, hangsúlyozva a települési rendszerben betöltött szerepét.

Ennek a cikksorozatnak a következő részeként, az alábbiakban a Védőnői Szolgálat tájékoztatóját olvashatják:

 

Gyermekvédelemi teendők a védőnői munkában

 

            A védőnők a gondozásuk során igyekeznek olyan tájékoztatást, felvilágosító tanácsadást tartani, amely személyközpontú. A védőnő próbál olyan légkört biztosítani, ahol a gondozott egyénnel és családokkal együtt feltárják a problémákat, és együtt megfogalmazzák a lehetséges megoldásokat.

Alapfeladataink a gyermekvédelemben:

 • Az egyének és családok szociális helyzetének felmérése, elemzése, értékelése.
 • A család optimális életvitelét bármilyen formában veszélyeztető helyzet időben történő felismerése.
 • Tájékoztatás adása a családtámogatási és szociális lehetőségekről.
 • A családi gondozásba kiadott gyermekek (nevelő szülők) ellátásának folyamatos figyelemmel kísérése.
 • Közreműködés a bajba jutott, krízishelyzetben élő családoknak és egyéneknek (bántalmazott egyének) a krízishelyzet elhárításában.
 • Anyaotthoni elhelyezés segítése, kezdeményezése.
 • Tanácsadás örökbeadási és örökbefogadási ügyekben.
 • Hatóságok, intézmények (kórház) kérésére környezettanulmány készítése.
 • Gyermek elhanyagolása, gyermekbántalmazás felismerése, és szakszerű intézkedés kezdeményezése.
 • Az intézkedés megtételének tudatosítása a szülőkben, a veszélyeztető tényezők gyanúja esetén jelzéssel kell élnie a társszakmák és a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

            Fontos továbbá a megfelelő kapcsolattartás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton kívül a polgármesteri hivatallal, a nevelőotthonokkal, humán egyesületekkel, karitatív szervezetekkel és egyházakkal. Az eredményes gyermekvédelmi feladatellátáshoz szükségünk van a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kölcsönös jelzés-visszajelzés rendszerének működtetésére. A jelzőrendszer tagjaként folyamatos és magas szintű együttműködésre törekszünk a gyermekvédelem eredményes működése érdekében.

            Szeretnénk kérni a csákvári lakosokat, hogy akinek a saját otthonában életviteli, vagy súlyosabb gondja van, esetleg tudomást szerzett ilyen személyről forduljon hozzánk (is) bizalommal!

Csákvári Védőnők:

Dornyiné Eigner Ágnes

Elérhetőségei:

-        Tel: 06-30/225-86-05

-        E- mail cím: @

 

Molnár Aranka

Elérhetőségei:

-        Tel: 06-70/506-54-20

-        E- mail cím: @

 

Zsigmond Lászlóné

Elérhetőségei:

-        Tel: 06-30/225-87-41

-        E- mail cím:

-        @

 

 

Amennyiben krízishelyzetbe kerülnének, az alábbi fontos elérhetőségeket is szeretnénk megosztani Önökkel:

 • Gyermekvédő Hívószám: 06-80/212-021
 • Terhes lettél? Nincs kihez fordulnod?
  Hívj minket! 06-30/598-01-98
 • (E-mail: @) www.egyuttazeletert.hu
 • A Kapcsolati Erőszak és az Emberkereskedelem Áldozatainak Segélyvonala: okit.hu 06-80/20-55-20

Áprilisban így tudtunk segíteni . . .


 Gkcsakvar    01 máj 2022
 Nincs    Családsegítő

K_p1.jpg

Áprilisban így tudtunk segíteni.

Áprilisban így tudtunk segíteni . . .

 2022. április 19-én a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kirándulást szervezett a Veszprémi Állatkertbe, ahová 24 csákvári és vértesboglári gyermekkel látogattunk el. Az állatkert zoopedagógusával egy izgalmas állatkerti foglalkozáson, majd idegenvezetéssel egybekötött állatkerti sétán vehettünk részt. A sétát követően a gyerekek jól szórakoztak az állatkert hatalmas játszóterén. Az időjárás kegyes volt hozzánk, délutánra a nap is kisütött. A napot végül hamburgerezéssel zártuk.

Jó érzés volt tapasztalni, hogy a program ilyen nagy lelkesedéssel töltötte el a gyerekeket.

 

Áprilisban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak volt lehetősége testvértelepülési felajánlásból 15 családnak tisztítószercsomagot juttatni. A csomagok különböző tisztító- és fertőtlenítőszereket tartalmaztak, melyeket a támogatott családok nagy örömmel fogadtak.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai