GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN


 Gkcsakvar    01 máj 2022
 Nincs    Családsegítő

K_p1.png

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

                                                                                                                                  (Teréz anya)

 

Írásunk mottójául azért választottuk a fenti idézetet, mert a gyermekvédelem nem a nagy sikerek, nem a látványos eredmények területe. Hiszünk azonban abban, hogy (sok) munkával, kitartással, állhatatossággal, az összefogás erejével és együttműködéssel érhetünk el kis sikereket, kis eredményeket, tehetünk „kis csodákat”.

A gyermekek védelmét Magyarországon pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint különböző hatósági intézkedések biztosítják. Azt tapasztaljuk, hogy bár a gyermekvédelmi törvény már 25 éves, a rendszer működése sokak előtt nem ismert, például gyakran találkozunk még mindig a Szolgálatunk működésével kapcsolatos tévhitekkel is.

Ezért a következő hónapokban a csákvári jelzőrendszer tagjaival közösen arra vállalkozunk, hogy a Hírmondóban bemutassuk ennek a rendszernek a helyi szintű működését. Terveink szerint minden hónapban a csákvári jelzőrendszer egy- egy tagja fogja a saját, intézményén belüli gyermekvédelmi tevékenységét bemutatni, hangsúlyozva a települési rendszerben betöltött szerepét. Ezeket az írásokat az intézményünk honlapján is közzé fogjuk tenni.

 

Ennek a cikksorozatnak a részeként, elsőként az alábbiakban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos tájékoztatót olvashatják:

 

A csákvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat immár több mint húsz éve működik. Ezért viszonylag jól ismerjük az ellátott települések sajátosságait, Csákvár, Gánt és Vértesboglár lakosai közül is sokan találkoztak már velünk, és vették igénybe egy- egy szolgáltatásunkat.

Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy időről időre újra bemutassuk Szolgálatunkat és az igénybe vehető szolgáltatásainkat.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Csákvár, Gánt és Vértesboglár

 

Elérhetőségeink: Gondozási Központ és Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

            8083 Csákvár, Szent István u. 13.

            22/254-892, 30/225-8578 (hétköznap, munkaidőben hívható telefonszámok)

                                    @

Munkatársaink:

                                   Knausz Imre – intézményvezető

                                   Scheffer Tímea – családsegítő, a gondozási egység szakmai vezetője

                                   Czvikli Anita- családsegítő

                                   Lafta Evelin – családsegítő

                                   Lucsányi Lilla – pszichológiai tanácsadó

                                  

Ügyfélfogadás Csákváron: Hétfő: 8-12 óráig

                                         Csütörtök: 13-17 óráig

(helye: Csákvár, Szent István u. 13. – bejárat: a Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. szám felől)

 

Ügyfélfogadás Gánton: Kedd: 10- 11 óráig (helye: Gánt Községháza)

 

Ügyfélfogadás Vértesbogláron: Kedd: 13-14 óráig (helye: Művelődési Ház – Vértesboglár)

                                          

Szolgáltatásaink közül néhány fontosabbat emelnénk ki:

- tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,

- segítjük a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,

- segítjük a hivatalos ügyek intézését (pl. : családtámogatási ellátások, nyugellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésével; kérelmek megírásával stb.),

- szabadidős programokat szervezünk,

- működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert (gyermekek és felnőttek vonatkozásában egyaránt),

- feltárjuk a gyermek veszélyeztetettségét előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készítünk,

- szükség esetén segítjük, támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát,

- biztosítjuk a szociális segítő munkát, amivel igyekszünk elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

- elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

- közvetítjük a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatásokat, ellátásokat,

- élelmiszer-, ruha- és bútoradományokat közvetítünk,

- igény szerint biztosítjuk az ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadást

 

         Pszichológiai tanácsadás időpontja: hétfő: 8. 30 - 16 óráig

                                                                 szerda: 8. 30 - 16 óráig

                                                                 csütörtök: 8. 30- 16 óráig

A pszichológiai tanácsadás igénybevételéhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges (a fenti elérhetőségek valamelyikén)! A pszichológiai tanácsadást gyermekek és felnőttek egyaránt igénybe vehetik.

 

            Jogi tanácsadás időpontja: szerda: 15 -16 óráig (a jogi tanácsadást dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes végzi)

 

            A csákvári, gánti és vértesboglári lakosok valamennyi szolgáltatásunkat ingyenesen vehetik igénybe!

 

            Ha segítségre van szüksége, és/vagy szolgáltatásaink felkeltették az érdeklődését, a fenti elérhetőségeinken veheti fel Szolgálatunkkal a kapcsolatot.

 

            Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzőrendszer működtetése is Szolgálatunk feladata. Jelzést bármely állampolgár is tehet. Ezért kérjük, hogy akkor is lépjen velünk kapcsolatba, és tegye meg állampolgári jelzését, ha segítségre szoruló csákvári, gánti vagy vértesboglári lakosról (legyen az gyermek vagy felnőtt) van tudomása.

 

            Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben a telefonos készenléti szolgálathoz fordulhatnak, mely telefonos tanácsadást és tájékoztatást nyújt.

Elérhetősége a következő: 06- 20- 430-7990

(A telefonos készenléti szolgálatot a bicskei Család- és Gyermekjóléti Központ működteti.)