Idősek Otthona

Az Idősek Otthona vegyes profilú intézmény, melynek keretén belül idősek tartós bentlakásos elhelyezését és átmeneti ellátást biztosít. Az Intézmény épülete a város központjában helyezkedik el, így az elérhetősége, megközelíthetősége optimális. Az intézmény építészeti kialakítása is olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. A közösségi helyiségekben, illetve a lakószobákban az akadálymentes közlekedés biztosított. A főbejáratnál személyfelvonó segíti a közlekedést. Az egy és két,- illetve háromágyas lakószobák nagy része rendelkezik fürdőszobával, ezekben szintén biztosított az akadálymentes közlekedés. Felszerelt teakonyha áll a lakók rendelkezésére. Minden szobában biztosított a kábel-TV, telefon használata. A lakókat, vendégeket barátságosan berendezett közösségi terek várják.

Feladatunk ellátottjaink és lakóink magas szintű ellátása, érdekeik védelme és számukra létbiztonság nyújtása.

Az intézmény 27 fő részére idősek otthonában biztosít ápolást, gondozást két gondozási egységben.

Elhelyezés:

  • Szent István u. 13 számú főépületben: 6 lakószobában 1x1, 5x2, 2x3 főt tudunk elhelyezni. Öt szobához önálló vizesblokk tartozik (WC, zuhanyzó).
  • Szilárd Gyula utcai gondozóházi egységben az önálló vizesblokkal rendelkező 3 lakószobában 1x2 fő, 2x3 fő és 1x1 fő elhelyezése biztosított.            Az épület átalakítása során mód nyílt 1, emeltszintű ellátását biztosító lakótér kialakítására.  

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes 17+10 fő gondozását, teljes ellátás keretében 9+3 lakószobában, 2x1 főt, 6x2 főt, és 4x3 főt tudunk elhelyezni. 5+3 szobához önálló vizesblokk tartozik (WC, zuhanyzó). A teljes ellátás napi háromszori étkeztetést / heti 2 alkalommal, meleg vacsorával /, textília ellátást / ágynemű, törölköző, asztalnemű /, de biztosítjuk annak lehetőségét, hogy saját ilyen jellegű ruhaneműjét behozza, használja.

Az étkeztetés biztosítása külső vállalkozástól vásárolt élelmezés formájában valósul meg, melynek keretében a szolgáltató elkészíti, szállítja az élelmiszereket és rendelkezik szükség esetén tartalék élelmiszerrel. A betegek elkülönítésére rendelkezünk külön szobával, mely a működés feltétele is. Az intézményben mindenki saját, általa behozott ruhaneműjét használja.  A ruházat és egyéb textíliák tisztántartásáról, javításáról az intézmény gondoskodik. A gondozottak tisztálkodó szerekkel való ellátását szükség esetén az otthon nyújtja. Az ellátás keretében otthonunk rendszeres orvosi ellátást, szükség esetén kórházi szakellátás elérhetőségét biztosítja. Betegszállítási feladatokat, betegszállító szervezetek közreműködésével látja el az intézmény. A hulladék és veszélyes hulladék elszállítása külső vállalkozásokkal kötött szerződés alapján történik.

Az orvosi ellátást helyi vállalkozó háziorvos egészségügyi szolgáltatási szerződéskötés alapján biztosítja, heti 2 órában, illetve szükség esetén. Steril eszközeink kizárólag egyszer használatos vásárolt eszközök. Dokumentációnkban, a szaktörvényben és végrehajtó rendeleteiben meghatározott nyomtatványokat alkalmazzuk. Jó a kapcsolatunk – és ez a lakókat, hozzátartozókat is megnyugtatja –a Szent György Kórház Csákvári részlegével, és a kiszolgáló egységekkel (labor, EKG, röntgen) egyaránt. Intézményünkben működik, infekció kontroll mely külön kézikönyvben szabályozza a folyamatokat és tennivalókat, valamint tartalmazza az antibiotikum politika elemei is.

Az orvosi előírásoknak megfelelően az otthon gondoskodik az ellátottak alapvető gyógyszereinek biztosításáról, egyéb gyógyszereinek beszerzéséről, adagolásáról, a szükséges gyógyászati segédeszközök, incontinens betegek ellátásához szükséges anyagok beszerzéséről.

Mentálhigiénés asszisztens végzettségű szakember az intézmény, vezető gondozónője, emellett valamennyi dolgozónk alapfilozófiája, hogy amit teszünk a lakóért, illetve vele együtt, az ő érdekében történik. 

Az otthon lakóinak, illetve a szolgáltatást igénybevevők jogainak védelmét szolgálja, az érdekvédelmi fórum összehívásának lehetősége, valamint az intézményi házirend szabályai az általános és speciális emberi jogok tiszteletben tartása elviekben és gyakorlatban egyaránt. Mindez vonatkozik a szolgáltatást nyújtókra, emellett a Szociális Munka Etikai Kódex szelleme kell, hogy irányt mutasson, a szolgáltatást nyújtók jogainak védelmében is.

Az intézmény biztosítja az egyénre szabott bánásmódot, jogszabály előírásainak megfelelően minden lakóról egyéni gondozási terv készül, melynek kidolgozásában aktívan részt vesz az ellátott, és az intézmény orvosa.  

A hiányzó dolgozók helyettesítését elsősorban intézményen belüli átszervezéssel, illetve külső munkaerő felvételével oldjuk meg.

A bentlakó, illetve bejáró asszonyok szívesen tevékenykednek a foglalkoztató szobában, ahol a hasznosság élményét megélve lábtörlőt készítenek, amely jelentősen erősíti egészséges, mentális állapotukat.

Valamennyi ellátott igényli a felolvasást, illetve a rendelkezésre álló folyóiratokat, színes újságokat. Minden lakószobában, illetve a közös helyiségben fogható a kábeltévén keresztül sugározott műsor.

Az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások körét bővítettük, pl. fodrász, pedikűrös szolgáltatás biztosításával, igény esetén elsősorban azon lakóink részére, akik helyhez kötöttek fizikai állapotuknál fogva. Ezek finanszírozása az igénybevevőt terhelik. A díj mértéke a teljes önköltséget nem haladhatja meg.

Az önálló életvitelre képes lakók részére biztosított, hogy apróbb személyes ruháikat kimossák, kivasalják.