Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A csákvári székhelyű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a járásszékhelyen, Bicskén működő Család- és Gyermekjóléti Központ feladatmegosztással, de egymással szorosan együttműködve dolgozik a gyermekek védelme érdekében.

 

A Csákvár, Gánt és Vértesboglár területén működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

 

Elérhetőségei: Gondozási Központ és Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

8083 Csákvár, Szent István u. 13.

22/254-892, 30/225-8578

                        @

Ügyfélfogadás Csákváron: Hétfő: 8-12 óráig

                                           Szerda: 8-12 óráig

                                           Csütörtök: 13-17 óráig

                                            Péntek: 8-12 óráig

Ügyfélfogadás Gánton: Kedd: 10-11 óráig (helye: Gánt Községháza)

Ügyfélfogadás Vértesbogláron: Kedd: 13-14 óráig (helye: Vértesboglár Művelődési Ház)

 

Szolgáltatásaink közül néhány fontosabbat emelnénk ki:

- tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,

- segítjük a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,

- segítjük a hivatalos ügyek intézését (pl. : családtámogatási ellátások, nyugellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésével; kérelmek megírásával stb.),

- szabadidős programokat szervezünk,

- működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,

- feltárjuk a gyermek veszélyeztetettségét előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készítünk,

- szükség esetén segítjük, támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát,

- biztosítjuk a szociális segítő munkát, amivel igyekszünk elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

- elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

- közvetítjük a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatásokat, ellátásokat,

- élelmiszer-, ruha- és bútoradományokat közvetítünk,

- helyben biztosítjuk az ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadást:

         Pszichológiai tanácsadás időpontja: hétfő: 8. 30 - 17 óráig

                                                                  szerda: 8. 30 - 17 óráig

A pszichológiai tanácsadás igénybevételéhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges (a fenti elérhetőségek valamelyikén)!

 

            Jogi tanácsadás időpontja: szerda: 15 -16 óráig

 

A bicskei járás területén működő Család- és Gyermekjóléti Központ

 

Elérhetőségei: Kapcsolat Központ

2060 Bicske, Ady Endre utca 1.

22/952-791

@

 

Ügyfélfogadás Bicskén: Hétfő: 13 – 16 óráig

                                       Szerda: 8. 30 – 12 óráig és 13 – 17 óráig

                                       Csütörtök: 13 – 16 óráig

                                       Péntek: 8. 30 – 12 óráig

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ elsősorban hatósági intézkedésekhez (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás) kapcsolódó feladatokat lát el. Közreműködik a hatósági intézkedésekben javaslattétellel, támogatást nyújt a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében és utógondozást végez.

 

Szolgáltatásai:

  • Kapcsolatügyelet: minden páros héten, szombat 10-12 óra között
  • Jogi tanácsadás: minden páros héten, csütörtök 14-15 óra között
  • Pszichológiai tanácsadás
  • Családkonzultáció, családterápia
  • Mediáció

Ingyenes szolgáltatásaik telefonos egyeztetés után vehetők igénybe!

 

Telefonos készenléti szolgálat, mely telefonos tanácsadást és tájékoztatást nyújt, a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben: 06- 20- 430-7990