GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN II.


 Gkcsakvar    27 máj 2022
 Nincs    Családsegítő

K_p4_.jpg

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN II.

Tisztelt Csákváriak!

 

Az előző havi Hírmondóban útjára indítottuk cikksorozatunkat, amelyben a csákvári jelzőrendszer tagjaival közösen arra vállalkozunk, hogy bemutassuk a gyermekvédelmi rendszernek a helyi szintű működését. Terveink szerint minden hónapban a csákvári jelzőrendszer egy- egy tagja fogja a saját, intézményén belüli gyermekvédelmi tevékenységét bemutatni, hangsúlyozva a települési rendszerben betöltött szerepét.

Ennek a cikksorozatnak a következő részeként, az alábbiakban a Védőnői Szolgálat tájékoztatóját olvashatják:

 

Gyermekvédelemi teendők a védőnői munkában

 

            A védőnők a gondozásuk során igyekeznek olyan tájékoztatást, felvilágosító tanácsadást tartani, amely személyközpontú. A védőnő próbál olyan légkört biztosítani, ahol a gondozott egyénnel és családokkal együtt feltárják a problémákat, és együtt megfogalmazzák a lehetséges megoldásokat.

Alapfeladataink a gyermekvédelemben:

 • Az egyének és családok szociális helyzetének felmérése, elemzése, értékelése.
 • A család optimális életvitelét bármilyen formában veszélyeztető helyzet időben történő felismerése.
 • Tájékoztatás adása a családtámogatási és szociális lehetőségekről.
 • A családi gondozásba kiadott gyermekek (nevelő szülők) ellátásának folyamatos figyelemmel kísérése.
 • Közreműködés a bajba jutott, krízishelyzetben élő családoknak és egyéneknek (bántalmazott egyének) a krízishelyzet elhárításában.
 • Anyaotthoni elhelyezés segítése, kezdeményezése.
 • Tanácsadás örökbeadási és örökbefogadási ügyekben.
 • Hatóságok, intézmények (kórház) kérésére környezettanulmány készítése.
 • Gyermek elhanyagolása, gyermekbántalmazás felismerése, és szakszerű intézkedés kezdeményezése.
 • Az intézkedés megtételének tudatosítása a szülőkben, a veszélyeztető tényezők gyanúja esetén jelzéssel kell élnie a társszakmák és a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

            Fontos továbbá a megfelelő kapcsolattartás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton kívül a polgármesteri hivatallal, a nevelőotthonokkal, humán egyesületekkel, karitatív szervezetekkel és egyházakkal. Az eredményes gyermekvédelmi feladatellátáshoz szükségünk van a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kölcsönös jelzés-visszajelzés rendszerének működtetésére. A jelzőrendszer tagjaként folyamatos és magas szintű együttműködésre törekszünk a gyermekvédelem eredményes működése érdekében.

            Szeretnénk kérni a csákvári lakosokat, hogy akinek a saját otthonában életviteli, vagy súlyosabb gondja van, esetleg tudomást szerzett ilyen személyről forduljon hozzánk (is) bizalommal!

Csákvári Védőnők:

Dornyiné Eigner Ágnes

Elérhetőségei:

-        Tel: 06-30/225-86-05

-        E- mail cím: @

 

Molnár Aranka

Elérhetőségei:

-        Tel: 06-70/506-54-20

-        E- mail cím: @

 

Zsigmond Lászlóné

Elérhetőségei:

-        Tel: 06-30/225-87-41

-        E- mail cím:

-        @

 

 

Amennyiben krízishelyzetbe kerülnének, az alábbi fontos elérhetőségeket is szeretnénk megosztani Önökkel:

 • Gyermekvédő Hívószám: 06-80/212-021
 • Terhes lettél? Nincs kihez fordulnod?
  Hívj minket! 06-30/598-01-98
 • (E-mail: @) www.egyuttazeletert.hu
 • A Kapcsolati Erőszak és az Emberkereskedelem Áldozatainak Segélyvonala: okit.hu 06-80/20-55-20

Áprilisban így tudtunk segíteni . . .


 Gkcsakvar    01 máj 2022
 Nincs    Családsegítő

K_p1.jpg

Áprilisban így tudtunk segíteni.

Áprilisban így tudtunk segíteni . . .

 2022. április 19-én a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kirándulást szervezett a Veszprémi Állatkertbe, ahová 24 csákvári és vértesboglári gyermekkel látogattunk el. Az állatkert zoopedagógusával egy izgalmas állatkerti foglalkozáson, majd idegenvezetéssel egybekötött állatkerti sétán vehettünk részt. A sétát követően a gyerekek jól szórakoztak az állatkert hatalmas játszóterén. Az időjárás kegyes volt hozzánk, délutánra a nap is kisütött. A napot végül hamburgerezéssel zártuk.

Jó érzés volt tapasztalni, hogy a program ilyen nagy lelkesedéssel töltötte el a gyerekeket.

 

Áprilisban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak volt lehetősége testvértelepülési felajánlásból 15 családnak tisztítószercsomagot juttatni. A csomagok különböző tisztító- és fertőtlenítőszereket tartalmaztak, melyeket a támogatott családok nagy örömmel fogadtak.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai


GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN


 Gkcsakvar    01 máj 2022
 Nincs    Családsegítő

K_p1.png

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

                                                                                                                                  (Teréz anya)

 

Írásunk mottójául azért választottuk a fenti idézetet, mert a gyermekvédelem nem a nagy sikerek, nem a látványos eredmények területe. Hiszünk azonban abban, hogy (sok) munkával, kitartással, állhatatossággal, az összefogás erejével és együttműködéssel érhetünk el kis sikereket, kis eredményeket, tehetünk „kis csodákat”.

A gyermekek védelmét Magyarországon pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint különböző hatósági intézkedések biztosítják. Azt tapasztaljuk, hogy bár a gyermekvédelmi törvény már 25 éves, a rendszer működése sokak előtt nem ismert, például gyakran találkozunk még mindig a Szolgálatunk működésével kapcsolatos tévhitekkel is.

Ezért a következő hónapokban a csákvári jelzőrendszer tagjaival közösen arra vállalkozunk, hogy a Hírmondóban bemutassuk ennek a rendszernek a helyi szintű működését. Terveink szerint minden hónapban a csákvári jelzőrendszer egy- egy tagja fogja a saját, intézményén belüli gyermekvédelmi tevékenységét bemutatni, hangsúlyozva a települési rendszerben betöltött szerepét. Ezeket az írásokat az intézményünk honlapján is közzé fogjuk tenni.

 

Ennek a cikksorozatnak a részeként, elsőként az alábbiakban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos tájékoztatót olvashatják:

 

A csákvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat immár több mint húsz éve működik. Ezért viszonylag jól ismerjük az ellátott települések sajátosságait, Csákvár, Gánt és Vértesboglár lakosai közül is sokan találkoztak már velünk, és vették igénybe egy- egy szolgáltatásunkat.

Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy időről időre újra bemutassuk Szolgálatunkat és az igénybe vehető szolgáltatásainkat.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Csákvár, Gánt és Vértesboglár

 

Elérhetőségeink: Gondozási Központ és Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

            8083 Csákvár, Szent István u. 13.

            22/254-892, 30/225-8578 (hétköznap, munkaidőben hívható telefonszámok)

                                    @

Munkatársaink:

                                   Knausz Imre – intézményvezető

                                   Scheffer Tímea – családsegítő, a gondozási egység szakmai vezetője

                                   Czvikli Anita- családsegítő

                                   Lafta Evelin – családsegítő

                                   Lucsányi Lilla – pszichológiai tanácsadó

                                  

Ügyfélfogadás Csákváron: Hétfő: 8-12 óráig

                                         Csütörtök: 13-17 óráig

(helye: Csákvár, Szent István u. 13. – bejárat: a Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. szám felől)

 

Ügyfélfogadás Gánton: Kedd: 10- 11 óráig (helye: Gánt Községháza)

 

Ügyfélfogadás Vértesbogláron: Kedd: 13-14 óráig (helye: Művelődési Ház – Vértesboglár)

                                          

Szolgáltatásaink közül néhány fontosabbat emelnénk ki:

- tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,

- segítjük a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,

- segítjük a hivatalos ügyek intézését (pl. : családtámogatási ellátások, nyugellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésével; kérelmek megírásával stb.),

- szabadidős programokat szervezünk,

- működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert (gyermekek és felnőttek vonatkozásában egyaránt),

- feltárjuk a gyermek veszélyeztetettségét előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készítünk,

- szükség esetén segítjük, támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát,

- biztosítjuk a szociális segítő munkát, amivel igyekszünk elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

- elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

- közvetítjük a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatásokat, ellátásokat,

- élelmiszer-, ruha- és bútoradományokat közvetítünk,

- igény szerint biztosítjuk az ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadást

 

         Pszichológiai tanácsadás időpontja: hétfő: 8. 30 - 16 óráig

                                                                 szerda: 8. 30 - 16 óráig

                                                                 csütörtök: 8. 30- 16 óráig

A pszichológiai tanácsadás igénybevételéhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges (a fenti elérhetőségek valamelyikén)! A pszichológiai tanácsadást gyermekek és felnőttek egyaránt igénybe vehetik.

 

            Jogi tanácsadás időpontja: szerda: 15 -16 óráig (a jogi tanácsadást dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes végzi)

 

            A csákvári, gánti és vértesboglári lakosok valamennyi szolgáltatásunkat ingyenesen vehetik igénybe!

 

            Ha segítségre van szüksége, és/vagy szolgáltatásaink felkeltették az érdeklődését, a fenti elérhetőségeinken veheti fel Szolgálatunkkal a kapcsolatot.

 

            Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzőrendszer működtetése is Szolgálatunk feladata. Jelzést bármely állampolgár is tehet. Ezért kérjük, hogy akkor is lépjen velünk kapcsolatba, és tegye meg állampolgári jelzését, ha segítségre szoruló csákvári, gánti vagy vértesboglári lakosról (legyen az gyermek vagy felnőtt) van tudomása.

 

            Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben a telefonos készenléti szolgálathoz fordulhatnak, mely telefonos tanácsadást és tájékoztatást nyújt.

Elérhetősége a következő: 06- 20- 430-7990

(A telefonos készenléti szolgálatot a bicskei Család- és Gyermekjóléti Központ működteti.) 


Tájékoztatás


 Gkcsakvar    21 dec 2021
 Nincs    Családsegítő

1_dofx_f98e_1608946171.jpg

Tájékoztatás az ünnepi nyitvatartásról

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8083 Csákvár, Szent István u. 13.) személyes ügyfélfogadása Csákváron 2021. 12. 22. -2022. 01. 03. között szünetel.

Ez idő alatt csak munkanapokon munkaidőben, illetve súlyos krízishelyzet esetén hívható Szolgálatunk telefonszáma:
 +36-30/225-8578

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben a telefonos készenléti szolgálathoz fordulhatnak, mely telefonos tanácsadást és tájékoztatást nyújt.

Elérhetősége a következő: 06- 20- 430-7990

(A telefonos készenléti szolgálatot a bicskei Család- és Gyermekjóléti Központ működteti.)


„De nehéz az iskolatáska . . .”


 Gkcsakvar    16 aug 2021
 Nincs    Családsegítő

K_p1.jpg

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan be kell szerezni az iskolakezdéshez szükséges tanszereket.

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan be kell szerezni az iskolakezdéshez szükséges tanszereket. Ez sok család számára jelent nehézséget.

Ezért a csákvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tanszergyűjtést szervez. Ha megteheti, és szeretne segíteni, vásároljon egy füzettel, ceruzával, temperával, gyurmával (vagy bármilyen más tanszerrel) többet, és juttassa azt el a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz (8083 Csákvár, Szilárd Gyula u. 3.) 2021. augusztus 23-ig.

A felajánlott tanszereket rászoruló családoknak fogjuk eljuttatni.

Segítsen, hogy segíthessünk!

                                     Köszönettel:                                           

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat